Display # 
Title Hits
วส.วว. ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 46
วส.วว. เปิดทดสอบผลิตภัณฑ์ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ 46
วส.วว. เปิด Lab วัสดุก่อสร้าง ต้อนรับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี 40
วส. ถ่ายทอดและแนะนำแก่ บริษัท อาร์ติแฟคท์ ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบการกระเบื้องสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม 36
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันพลาสติก เข้าเยี่ยมชมและรับการถ่ายทอดความรู้การทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกปูพื้นประสานตามมาตรฐาน 48
VDOการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานมอก. 156
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025 77
วส.วว. เปิด Lab วัสดุก่อสร้าง ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการบริษัท ไวท์คลาวน์ จำกัด 104
ผลักดันเชิงรุก เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการด้านลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีตและลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ 107
ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 96
Sunday the 3rd. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ