Print
Created on Friday, 16 June 2017

 

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

สอบถามเพิ่มเติม จรูญ จันทร์สมบูรณ์ 02-201-7362

มอก. 2594 – 2556  SN

รหัส

รายการ

ค่าธรรมเนียม

CM-ECM-SOU-AST-00

ความอยู่ตัว (Soundness)                                             

1,000.00

CM-ECM-TOS-AST-00

ระยะเวลาก่อตัว (Time of setting)

400.00

CM-ECM-FAL-AST-00

การก่อตัวผิดปกติ (False set) 

300.00

CM-ECM-CEM-TIS-12

ความต้านแรงอัดที่อายุ 1 วัน (Compressive strength at 1 day)

500.00

CM-ECM-CEM-TIS-13

ความต้านแรงอัดที่อายุ 3 วัน (Compressive strength at 3 days)

500.00

CM-ECM-CEM-TIS-14

ความต้านแรงอัด ที่อายุ 7 วัน (Compressive strength at 7 days)

500.00

CM-ECM-CEM-TIS-15

ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน (Compressive strength at 28 days)

500.00

CM-ECM-CEM-TIS-24

ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ ที่อายุ 7 วัน (Heat of hydration at 7 days)

1,000.00

CM-ECM-CEM-TIS-25

ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ ที่อายุ 28 วัน (Heat of hydration at 28 days)

1,000.00

CM-ECM-DRY-AST-01

การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์

1,000.00

CM-ECM-MOR-AST- 04

การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต ที่อายุ 180 วัน

1,200.00

CM-ECM-MOR-AST-05

การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต ที่อายุ 365 วัน

1,600.00

CM-ECM-ASR-AST-02

ปฏิกิริยาระหว่างด่าง-ซิลิกา ที่อายุ 14 วัน (potential alkali-silica reactivity, motar bar method)              

1,000.00

CM-ECM-ASR-AST-02

ปฏิกิริยาระหว่างด่าง-ซิลิกา ที่อายุ 28 วัน (potential alkali-silica reactivity, motar bar method)              

1,000.00

Tuesday the 16th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ