Print
Created on Wednesday, 21 June 2017

 

พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ

สอบถามเพิ่มเติม พงษ์พิพัฒน์ สลางสิงห์ 02-201-7177

SN

รหัส รายการ ค่าธรรมเนียม
PL-ECM-EFE-TIS-00 พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ: ประสิทธิภาพพลังงาน (ต่อการทดสอบ 1 ตัว) 1000.00
Monday the 4th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ