Print
Created on Wednesday, 21 June 2017

ท่อพีวีซีร้อยสายไฟฟ้าและโทรศัพท์

สอบถามเพิ่มเติม พงษ์พิพัฒน์ สลางสิงห์ 02-201-7177

SN

 

รหัส รายการ ค่าธรรมเนียม
PL-ECM-PHV-001-00 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ : ความต้านแรงดันไฟฟ้า 500
Monday the 4th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ