Print
Created on Tuesday, 20 June 2017

 

FIBER GLASS

สอบถามเพิ่มเติม พรรัตน์ ไชยมงคล 02-201-7150

SN

 

รหัส รายการ ค่าธรรมเนียม  มาตรฐาน
CM-ECM-FDM-STD-00 มิติ ด้านละ 200  มอก.487-2526
CM-ECM-FDS-STD-00 ความหนาแน่นที่ความหนาระบุ 650
CM-ECM-FBD-TIS-00 ขนาดเส้นใย 400
CM-ECM-FWG-STD-00 แผ่นใยแก้ว: น้ำหนักสุทธิ 100
CM-ECM-IKR-AST-00 ค่า K + R 1,200.00  ASTM 518
CM-ECM-ITH-AST-00 สภาพนำความร้อน (Thermal Conductivity, ค่า K) 1,000.00
CM-ECM-ITR-AST-00 ความต้านทานความร้อน (Thermal Resistance, ค่า R) 1,000.00

Thursday the 20th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ