Print
Created on Tuesday, 20 June 2017

 

ผนังเบาและฝ้าเพดาน

สอบถามเพิ่มเติม พรรัตน์ ไชยมงคล 02-201-7150

SN

รหัส รายการ ค่าธรรมเนียม  มาตรฐาน
CM-ECM-LCB-TIS-00 ความหนาแน่นเชิงปริมาตร (Bulk Density)(ติดต่อนักวิทย์ก่อน) 500  
CM-ECM-LCD-TIS-00 ขนาด : ความกว้าง ความยาว ความหนา ความได้ฉาก รายการละ(ติดต่อนักวิทย์ก่อน) หมายเหตุ: ต่อรายการ 500  
CM-ECM-LCL-TIS-00 อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว (Length Change Rate)(ติดต่อนักวิทย์ก่อน) หมายเหตุ: จำนวนวันทดสอบขึ้นอยู่กับสภาพตัวอย่าง 1,500.00  
CM-ECM-LCW-TIS-00 อัตราการดูดกลืนน้ำ (Water Absorbtion)(ติดต่อนักวิทย์ก่อน) 700  
CM-ECM-LCC-TIS-00 ความต้านแรงอัด (Compressive Strength) 600  
MP-ECM-STB-TIS-00 การดัดโค้ง 350  
CM-ECM-IKR-AST-00 ค่า K + R 1,200.00  ASTM 518
CM-ECM-ITH-AST-00 สภาพนำความร้อน (Thermal Conductivity, ค่า K) 1,000.00
CM-ECM-ITR-AST-00 ความต้านทานความร้อน (Thermal Resistance, ค่า R) 1,000.00
Wednesday the 29th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ