Print
Created on Tuesday, 20 June 2017

 

เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา 

       อ่างล้างหน้าล้างมือ  รายละเอียดรายการทดสอบ

       โถส้วมนั่งยอง  รายละเอียดรายการทดสอบ

       โถปัสสาวะชาย  รายละเอียดรายการทดสอบ

       โถชำระล้าง  รายละเอียดรายการทดสอบ

       อุปกรณ์ห้องน้ำ  รายละเอียดรายการทดสอบ

เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก  

       โถส้วมนั่งราบ  รายละเอียดรายการทดสอบ 

เครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม

       อ่างล้างหน้า-ล้างมือ  รายละเอียดรายการทดสอบ        

เครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

       วาล์วขับล้าง  รายละเอียดรายการทดสอบ

 

          

 

Thursday the 8th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ