Print
Created on Wednesday, 18 July 2018

9

IMG 5491

10IMG 5492

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กองวัสดุวิศวกรรม ร่วมมือกับกลุ่มงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและชี้แจงหลักเกณฑ์เบื้องต้น เรื่องการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
Tuesday the 27th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ