Print
Created on Tuesday, 28 February 2023

01headNeww

     01headphotoo

             

         วันที่ 25 มกราคม 2566 กองวัสดุวิศวกรรมมีการส่งเสริมผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างส่งเสริมและเตรียม  ความพร้อมในการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางบริษัท ชวรักษ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ ตามมาตรฐาน มอก.427-2562 โดยทางบริษัท ชวรักษ์ จำกัด  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ (นักวิทย์) จากกองวัสดุวิศวกรรม (กลุ่มวัสดุก่อสร้าง)  มาที่โรงงานของทางบริษัท ชวรักษ์ จำกัด เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมชิ้นงาน ให้ถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Monday the 4th. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ